Publicat per

PAC2: Cos, objecte i espai

Publicat per

PAC2: Cos, objecte i espai

Volum seleccionat: Per l’elecció del volum, m’he basat en el sistema de J.C. Jones “Divergència – Transformació – Convergència”, el procés s’inicia…
Volum seleccionat: Per l’elecció del volum, m’he basat en el sistema de J.C. Jones “Divergència – Transformació – Convergència”,…

Volum seleccionat:

Per l’elecció del volum, m’he basat en el sistema de J.C. Jones “Divergència – Transformació – Convergència”, el procés s’inicia amb una fase d’anàlisis que implica especificar el problema, obtenir informació, continua amb una fase de síntesis, que ens permetrà obtenir solucions adequades i acaba amb una fase d’avaluació de solucions.

Per dur a terme aquesta activitat, utilitzaré un volum de 31 x 24 x 22 cm.

Quina és la funció principal atorgada al volum?

Una de les necessitats que sovint podem tenir és l’ús d’una paperera, ja que a vegades no en tenim de prop i contaminem els terres, tirant la brossa on no toca.

Com creus que ha de funcionar, quines parts creus que ha de tenir, com preveus que es faci servir?

La funció principal serà de paperera, ja sigui tirar qualsevol objecte, paper, deixalla… De manera asseguda a la cadira o de peus.

Aquesta tasca, per tant, requereix una posició antinatural i flexionar el nostre cos, en conseqüència, haurem d’adaptar aquest volum a les nostres necessitats.

Per això serà necessari, fer un ús de suports, que ens permetin enganxar la nostra paperera a la paret, per exemple, a una altura més adequada a la nostra figura humana.

També podrem crear unes potes, que ajudin a fer de suport i a mantenir dret, la nostra estructura. Un cop hàgim mesurat correctament l’espai, podrem trobar la mida adequada d’altura de la nostra paperera, amb la finalitat que sigui utilitzada per persones amb mobilitat reduïda, o no, sense la necessitat d’inclinar-se.

Quina necessitat, desig o millora t’ha portat a definir aquestes funcions?

Actualment, a la meva habitació no disposo de paperera, i en tractar-se d’època de refredats, em trobo sovint que he fet ús de mocadors i en necessitar tirar-lo m’he hagut d’aixecar a la cuina per poder deixar-lo.

La ubicació que he escollit és al costat de la meva taula i cadira d’estudi, espai on passo la major part del temps. Un lloc que em queda pròxim, és visible i accessible per a tothom i a la vegada no és cap obstacle de pas per a ningú.

Debat1el PAC2: Cos, objecte i espai

  1. Romualdo Gondomar Miñana says:

    Hola Marta, em sembla que has escollit una proposta funcional per al volum que té en compte l’espai i les activitats de les persones. Però em sembla poc arriscada o innovadora. De totes maneres estaré al cas de les modificacions que proposis.